סרטונים

בסרטון זה ניתן לראות את המבנים הגיאומטריים ההרמוניים בתוכם מאורגנת תנועת הרקדנית, ואת המסלולים שיוצרת תנועתה באוויר, מה שלאבאן קרא לו Trace Forms.
כל אלה מהווים חלק מתפיסת ההרמוניה המרחבית בה אנו עוסקים בשיטת לאבאן, ליצירת הרמוניה תנועתית, כמו גם הרמוניה רגשית ומחשבתית. אין צורך להיות רקדנ/ית בלט על מנת לתרגל ולהשיג הרמוניה מרחבית. אפשר פשוט ללמוד את שיטת לאבאן.

הסרטון נמצא בכתובת https://www.facebook.com/universaldancebr/videos/1971772456400073/.