שאנחנו זוחלים, אנחנו חוזרים לתבניות הפשוטות ביותר, לאבני היסוד של התנועה שלנו. ויש לנו במקום הזה אפשרות לבצע 'תיקונים' למיניהם

שיטת לאבאן, לאבאן ברטנייף, מילכה לאון, גוף בתנועה,שפת גוף, טיפול בתנועה, לימוד שפת גוף, תרפיה בתנועה,מרחב תנועה, קורס שפת גוף, צוואר תפוס, כאבי גב תחתון,כאבי גב עליון, כאבי שרירים, גב תפוס